We ENCOURAGE our couples to VISIT us on our STUDIO to see MORE SAMPLES of our VIDEOS & PHOTOS... see LOCATION MAP  here
Visit our FACEBOOK ACCOUNT

Wednesday, January 2, 2008

Onsite Emerson & Gigi

Sa piling ng isa't isa napapawi ang lungkot at lumbay....
at habang buhay nilang mamahalin ang isa't isa....

Click To Play

No comments: